Хаалганаас хаалганд хүргэх үйлчилгээ

Харилцагч таны хүсэлтийн дагуу задгай ачаа болон чингэлэгт ачааг өөрийн тусгай зориулалтын тээврийн хэрэгсэл ашиглан хот дотор болон орон нутагт хэрэглэгчийн хүссэн газарт хүргэх бололцоотой. 

ТА СОНГО БИД ТЭЭВЭРЛЬЕ

МЭДЭЭЛЛИЙГ ЦАГТ НЬ АЧААГ ГАРТ НЬ...