• Тээвэрлэлтийн мэдээ

  • Транзит мэдээ

  • Зуучуудын мэдээ

Шинэ төмөр замыг барьснаар Оюу толгой

  2012.11.03-ны Засгийн газрын ээлжит хуралдаанаар Монгол Улсад шинэ төмөр замын бүтээн байгуулалтын ажлыг цогц байдлаар нь барьж байгуулах түүхэн шийдвэрийг гаргаж, төрийн өмч давамгайлсан “Монголын төмөр зам” ТӨХК-д “Шинэ төмөр зам”-ыг барьж байгуулах тусгай зөвшөөрлийг олголоо.

   УИХ-аас 2010 онд баталсан “Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлого” өнөөг хүртэл бодит ажил хэрэг бололгүй ирсэн. Шинэчлэлийн засгийн газрын хэрэгжүүлэх МЕГА ТӨСӨЛ-үүдийн нэг болох “Шинэ төмөр зам” төсөл нь нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн дэвшилд чухал нөлөө үзүүлэх гол амин хэсэг юм.

   Шинэ төмөр замыг барьснаар Оюу толгой, Таван толгой зэрэг ордоос олборлох эрдэс баялагийг Сайншандын аж үйлдвэрийн цогцолборт  нэмэгдсэн өртөг шингэсэн  бүтээгдэхүүн бий болгосноор дэлхийн зах зээлд хүргэх, Дулааны 5 дугаар цахилгаан станц зэрэг нийгэм эдийн засгийн чухал ач холбогдол бүхий бусад мега төслүүдийг амжилттай хэрэгжүүлэх үндэс суурь болж буй юм.
   “Шинэ төмөр зам”-ын 1 болон 2 дугаар үе шат буюу Таван толгой – Сайншанд – Баруун-Урт - Хөөт – Чойбалсан, Хөөт-Нөмрөг, Таван толгой – Гашуун сухайт чиглэлийн 1800 км орчим төмөр замыг барьж байгуулах ажлыг дотоодын болон олон улсын хөрөнгө оруулагчдын оролцоотойгоор 2016 он гэхэд барьж дуусгахаар төлөвлөөд байна.

“Шинэ төмөр зам”-ын 1 болон 2 дугаар үе

  2012.11.03-ны Засгийн газрын ээлжит хуралдаанаар Монгол Улсад шинэ төмөр замын бүтээн байгуулалтын ажлыг цогц байдлаар нь барьж байгуулах түүхэн шийдвэрийг гаргаж, төрийн өмч давамгайлсан “Монголын төмөр зам” ТӨХК-д “Шинэ төмөр зам”-ыг барьж байгуулах тусгай зөвшөөрлийг олголоо.

   УИХ-аас 2010 онд баталсан “Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлого” өнөөг хүртэл бодит ажил хэрэг бололгүй ирсэн. Шинэчлэлийн засгийн газрын хэрэгжүүлэх МЕГА ТӨСӨЛ-үүдийн нэг болох “Шинэ төмөр зам” төсөл нь нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн дэвшилд чухал нөлөө үзүүлэх гол амин хэсэг юм.

   Шинэ төмөр замыг барьснаар Оюу толгой, Таван толгой зэрэг ордоос олборлох эрдэс баялагийг Сайншандын аж үйлдвэрийн цогцолборт  нэмэгдсэн өртөг шингэсэн  бүтээгдэхүүн бий болгосноор дэлхийн зах зээлд хүргэх, Дулааны 5 дугаар цахилгаан станц зэрэг нийгэм эдийн засгийн чухал ач холбогдол бүхий бусад мега төслүүдийг амжилттай хэрэгжүүлэх үндэс суурь болж буй юм.
   “Шинэ төмөр зам”-ын 1 болон 2 дугаар үе шат буюу Таван толгой – Сайншанд – Баруун-Урт - Хөөт – Чойбалсан, Хөөт-Нөмрөг, Таван толгой – Гашуун сухайт чиглэлийн 1800 км орчим төмөр замыг барьж байгуулах ажлыг дотоодын болон олон улсын хөрөнгө оруулагчдын оролцоотойгоор 2016 он гэхэд барьж дуусгахаар төлөвлөөд байна.

Сайншандын аж үйлдвэрийн цогцолборт

  2012.11.03-ны Засгийн газрын ээлжит хуралдаанаар Монгол Улсад шинэ төмөр замын бүтээн байгуулалтын ажлыг цогц байдлаар нь барьж байгуулах түүхэн шийдвэрийг гаргаж, төрийн өмч давамгайлсан “Монголын төмөр зам” ТӨХК-д “Шинэ төмөр зам”-ыг барьж байгуулах тусгай зөвшөөрлийг олголоо.

   УИХ-аас 2010 онд баталсан “Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлого” өнөөг хүртэл бодит ажил хэрэг бололгүй ирсэн. Шинэчлэлийн засгийн газрын хэрэгжүүлэх МЕГА ТӨСӨЛ-үүдийн нэг болох “Шинэ төмөр зам” төсөл нь нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн дэвшилд чухал нөлөө үзүүлэх гол амин хэсэг юм.

   Шинэ төмөр замыг барьснаар Оюу толгой, Таван толгой зэрэг ордоос олборлох эрдэс баялагийг Сайншандын аж үйлдвэрийн цогцолборт  нэмэгдсэн өртөг шингэсэн  бүтээгдэхүүн бий болгосноор дэлхийн зах зээлд хүргэх, Дулааны 5 дугаар цахилгаан станц зэрэг нийгэм эдийн засгийн чухал ач холбогдол бүхий бусад мега төслүүдийг амжилттай хэрэгжүүлэх үндэс суурь болж буй юм.
   “Шинэ төмөр зам”-ын 1 болон 2 дугаар үе шат буюу Таван толгой – Сайншанд – Баруун-Урт - Хөөт – Чойбалсан, Хөөт-Нөмрөг, Таван толгой – Гашуун сухайт чиглэлийн 1800 км орчим төмөр замыг барьж байгуулах ажлыг дотоодын болон олон улсын хөрөнгө оруулагчдын оролцоотойгоор 2016 он гэхэд барьж дуусгахаар төлөвлөөд байна.

Гашуун сухайт чиглэлийн 1800 км орчим төмөр

  2012.11.03-ны Засгийн газрын ээлжит хуралдаанаар Монгол Улсад шинэ төмөр замын бүтээн байгуулалтын ажлыг цогц байдлаар нь барьж байгуулах түүхэн шийдвэрийг гаргаж, төрийн өмч давамгайлсан “Монголын төмөр зам” ТӨХК-д “Шинэ төмөр зам”-ыг барьж байгуулах тусгай зөвшөөрлийг олголоо.

   УИХ-аас 2010 онд баталсан “Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлого” өнөөг хүртэл бодит ажил хэрэг бололгүй ирсэн. Шинэчлэлийн засгийн газрын хэрэгжүүлэх МЕГА ТӨСӨЛ-үүдийн нэг болох “Шинэ төмөр зам” төсөл нь нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн дэвшилд чухал нөлөө үзүүлэх гол амин хэсэг юм.

   Шинэ төмөр замыг барьснаар Оюу толгой, Таван толгой зэрэг ордоос олборлох эрдэс баялагийг Сайншандын аж үйлдвэрийн цогцолборт  нэмэгдсэн өртөг шингэсэн  бүтээгдэхүүн бий болгосноор дэлхийн зах зээлд хүргэх, Дулааны 5 дугаар цахилгаан станц зэрэг нийгэм эдийн засгийн чухал ач холбогдол бүхий бусад мега төслүүдийг амжилттай хэрэгжүүлэх үндэс суурь болж буй юм.
   “Шинэ төмөр зам”-ын 1 болон 2 дугаар үе шат буюу Таван толгой – Сайншанд – Баруун-Урт - Хөөт – Чойбалсан, Хөөт-Нөмрөг, Таван толгой – Гашуун сухайт чиглэлийн 1800 км орчим төмөр замыг барьж байгуулах ажлыг дотоодын болон олон улсын хөрөнгө оруулагчдын оролцоотойгоор 2016 он гэхэд барьж дуусгахаар төлөвлөөд байна.