Агаарын тээвэр

Тусгай  нөхцөл шаардсан, түргэн муудах хүнсний бүтээгдэхүүн, нарийн мэргэжлийн тоног төхөөрөмж зэрэг ачааг захиалагчийн хүсэлтийн дагуу  агаараар богино хугацаанд найдвартай зуучлан тээвэрлэж байна. 

ТА СОНГО БИД ТЭЭВЭРЛЬЕ

МЭДЭЭЛЛИЙГ ЦАГТ НЬ АЧААГ ГАРТ НЬ...