Түүвэр ачаа

Бид таны захиалах ачааны овор хэмжээ, хугацаанаас хамааран дэлхийн улс орнуудаас чингэлэг болон авто машинаар түүвэр ачааны тээвэрлэлтийг зохион байгуулж байна. 

МЭДЭЭЛЛИЙГ ЦАГТ НЬ..... АЧААГ ГАРТ ТАНЬ.....

ТА СОНГО БИД ТЭЭВЭРЛЬЕ

МЭДЭЭЛЛИЙГ ЦАГТ НЬ АЧААГ ГАРТ НЬ...